Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 04-12-2019

Nieuw landelijk Boerderijenfonds

In het Platform Agrarisch Erfgoed bij de RCE is het Boerderijenfonds aangekondigd en toegelicht.

Het is een kersvers stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed.

Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.

Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van aanvragen en werkt samen met het Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennisdeling. Het Boerderijenfonds zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 operationeel zijn.

Meer informatie en contactgegevens staan op de website van Agrarisch Erfgoed Nederland.