Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 18-12-2020

De Fryske Mole zet rond kerst molens in het licht

Tientallen molens in het Friese landschap worden van 24 t/m 28 december ’s avonds letterlijk in de spotlights gezet.

Met ‘Molens in het Licht’ trapt Stichting De Fryske Mole de activiteiten af ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.

Maandag 28 december is het exact een halve eeuw geleden dat de stichting het beheer van een groot aantal molens overnam van de Provincie Fryslân. In de afgelopen decennia werd het molenbezit uitgebreid tot 42 molens plus een molenromp en werd voortvarend gewerkt aan restauraties.

“Samen met de molenaars werken onze vrijwilligers maand in, maand uit aan het behoud en het draaiend houden van onze molens”, laat bestuursvoorzitter Wiepke Schukken weten. “De molens houden niet alleen het verhaal van ons polderlandschap levend, maar worden ook nog steeds ingezet wanneer de watersnood te hoog wordt. Krachtpatsers zijn het, pareltjes in ons landschap!”

“Molens bezoeken kan momenteel helaas niet”, constateert de voorzitter met spijt, “maar toch zijn ze te bewonderen. Onze vrijwillige molenaars zetten vijf avonden lang liefst 23 molens in de spotlights; een feeëriek gezicht. We nodigen iedereen uit daar naar eigen inzicht een rondrit langs te maken, coronaproof.”

Collega-molenorganisaties zullen aanhaken door hun molens in de vreugdestand zetten en sommige ook te verlichten. Het plattegrondje met de 23 molens is te downloaden op www.defryskemole.nl bij ‘De Molens’.

Foto: De Beabuorster Mole, Tjerkwerd, in het licht (Gerben Wijnja)