Nieuwsbericht

Publicatiedatum:

Afschaf fiscale aftrek: Nieuwe financieringsregelingen rijksmonument eigenaren

Per 1 januari 2019 is, als alternatief voor de fiscale aftrek, een nieuwe subsidieregeling van kracht voor eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis.

Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor het laagrentend financieren van de restauratie en onderhoud van een rijksmonument.

Eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie kunnen subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. Het betreft bijvoorbeeld schilderwerk of het herstel van goten en regenpijpen, het dak, voegen, kozijnen of de fundering. U kunt elk jaar na afloop van de werkzaamheden subsidie aanvragen. De bijdrage bij deze regeling is 38% van het subsidiabele bedrag, dat ook wordt gebaseerd op de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten.

De subsidies gaan via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (beoordeling en toewijzing).

Laagrentende leningen kunnen worden afgesloten via het Nationaal Restauratiefonds, klik hier voor meer informatie.