Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 14-12-2021

Goed nieuws voor eigenaren van drieëndertig Friese monumenten.

Zij kunnen aan de slag met plannen voor onderhoud of restauratie. Vijf van de monumenten ontvangen subsidie zodat zij een architect of aannemer kunnen inhuren om hun plannen technisch verder uit te werken. De overige kunnen aan de slag met de uitvoering van restauratie en onderhoud. In totaal wordt 1,5 miljoen euro verstrekt aan de monumenten.

De provinciale subsidie is bedoeld voor rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden. Dit jaar stelde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed éénmalig ook de subsidieregeling voor klinkend erfgoed, zoals orgels en klokken, open. Dat leidde tot verschillende gecombineerde aanvragen. Met de subsidie voor klinkend erfgoed kan het grootste deel van restauratie van deze relatief kostbare instrumenten worden gefinancierd.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga is blij met de restauraties. Hij noemt erfgoed zeer belangrijk als het gaat om leefbaarheid. Fokkinga: “As deputearre fan erfgoed bin ik optein dat wy dizze monuminten finansjeel stypje kinne. Wy moatte goed op ús erfgoed passe, dat is wichtich foar de identiteit fan ús provinsje, it Ferhaal fan Fryslân. Boppedat hâldt it ús stêden en doarpen moai en leefber.”

- Eén van de aanvragen gaat over het zeer bijzondere uurwerk van de kerk van Deinum. Dit is een smeedijzeren torenuurwerk uit 1589 van uurwerkmaker Pieter Andries. Daarvan zijn in Fryslân nog drie over. Andries onderscheidde zich van zijn tijdgenoten omdat hij vond dat zijn uurwerken niet alleen functioneel, maar ook sierlijk moesten zijn. Na de restauratie kan het uurwerk weer in gebruik genomen worden. Ook het torenuurwerk van Wânswert en de orgels van Damwâld, de Hommerts en Leeuwarden worden onder handen genomen.

- Molen ‘De Zwaluw’ uit Burdaard krijgt dankzij de subsidie nieuwe wieken. Deze koren-, pel- en houtzaagmolen heeft een beroepsmolenaar en is nog altijd volop in bedrijf.

- De lijst met verleende moumentensubsidies staat op de website van de provincie Fryslân; klik hier.