Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 12-02-2022

In Fryslân zullen de komende tijd weer heel wat klokken en orgels mooier gaan klinken. Of wéér gaan klinken. Sommige orgels en klokken waarvoor restauratiesubsidie is aangevraagd, konden helemaal niet meer bespeeld of geluid worden.

Eigenaren van rijksmonumenten met klinkende onderdelen (beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken) konden per 1 september 2021 subsidie aanvragen voor de restauratie van het klinkende onderdeelDe subsidie is bestemd voor de restauratie van klinkende onderdelen van de rijksmonumenten. Op de eerste dag kwam een groot aantal aanvragen binnen. Hierdoor konden aanvragen die na 1 september binnenkwamen, niet meer worden gehonoreerd. De termijn om nieuwe subsidieaanvragen te kunnen indienen is gesloten. Eind januari 2022 ontvingen de aanvragers bericht.

36 Van de 46 aanvragen konden landelijk worden gehonoreerd. Met dit bedrag worden 39 rijksmonumenten bediend. Waarvan 12 in Fryslân. De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten. Het laagste subsidiebedrag dat wordt verleend bedraagt € 3.443,- en het hoogste bedrag € 573.231,-. Vier subsidieaanvragen kwamen na 1 september 2021 en konden niet meer worden gehonoreerd, vanwege het bereiken van het plafond. De andere aanvragen die zijn afgewezen waren of niet volledig of voldeden niet aan de criteria van de Subsidieregeling klinkend erfgoed.

Klik hier voor de toekenningen meer informatie over de regeling.

(Foto: de Salvatorklok in IJlst. Deze klok werd in de WOII weggehaald. Is later teruggevonden en kan nu na restauratie weer op zijn plek gehangen worden.)